Kastaniehuset
 

Kastaniehusets værdigrundlag

Alle er lige meget værd, uanset alder, køn og kultur. Både som børn, forældre og personale, har vi et behov for at være i rammer og indgå i relationer, der medvirker til at skabe tryghed, fællesskab, anerkendelse, respekt og forståelse. Disse er derfor vores grundlæggende værdier i Kastaniehuset.

Tryghed

- Alle skal opleve følelsen af at blive set, hørt og lyttet til.

- Alle skal have følelsen af at føle sig hjemme og føle sig velkommen.

- Alle børn har sin egen faste plads.

- Alle skal opleve at høre til.

- Vi vægter den åbne og tillidsfulde dialog.

Fællesskab

- Vi opfordrer børn til at hjælpe hinanden.

- Vi laver aktiviteter på tværs, i større eller mindre fællesskaber.

- Børn og personale kender hinanden på tværs af stuerne.

- Personale og forældre har fælles ansvar for barnets læring og har derfor brug for at dele viden.

- Forældrene deltager aktivt i arrangementer og møder.

- Udvikling sker i samspil med andre.

- Alle børn skal have mulighed for at deltage ud fra deres forudsætninger.

Anerkendelse

- Vi følger barnets spor og inddrager børnenes perspektiver.

- Vi møder børn og forældre forskelligt ud fra deres individuelle personlighed og behov.

- Alle er kompetente og udrustet med muligheder.

- Vi tager udgangspunkt i såvel børn, forældre som personales styrkesider, og er bevidste om at bruge hinandens ressourcer hvor det er relevant.

- Vi medinddrager forældre i dagligdagen og traditioner, og trækker her på deres individuelle kvalifikationer.

Respekt og forståelse

- Gensidige forventninger afstemmes mellem alle parter.

- Uanset kulturel baggrund, har vi samme rettigheder og forpligtelser.

- Relationen mellem barn og voksen skal være ligeværdig, men ikke ligestillet, da vi er ansvarlig for stemningen, omgangsformen og omgangstonen.

- Barnet er ekspert på eget liv, og udgangspunktet er at alle børn besidder en række værdifulde ressourcer, der gør dem til aktive medskabere af eget liv.

Vores værdigrundlag er fundamentet for at arbejde med dannelse, udvikling og forandring.

- Dannelse som aktiv proces, gennem deltagelse i fællesskabet og udvikling af personlige kompetencer, så vi bliver i stand til indgå i et demokratisk samfund.

- Udvikling, eller læring sker gennem hele livet og med en legende tilgang.

- Forandring er en præmis i vores samfund, tider skifter og vi skal som mennesker være omstillingsparate.