Kastaniehuset
 

Traditioner

Traditioner og årstidsfester

Kastaniehusets liv følger årets gang. De voksne er de gennemgående kulturformidlere gennem vores årstidsfester og traditioner. Det efterlignelsesværdige arbejde som børn og voksne udfører i Kastaniehuset er med til at opbygge en kultur i Kastaniehuset, som i samfundet som helhed. Barnet får et kendskab til at årstiden skifter og genkender mange af de tilbagevendende årlige aktiviteter.

Den pædagogiske hensigt med forudsigeligheden og genkendelsen er at børnene skal opnå en sikkerhed og fortrolighed til, at udfordre sig selv og udvikle sine kompetencer. Genkendelsen og gentagelsen, gør det meget målbart for barnet, at det selv kan mærke ”se hvad jeg kan”. Barnets indre oplevelse styrkes i gentagelsen ved årstidstraditionerne, som bæres stærkt igennem Kastaniehuset.  Børnene er forventningsfulde og glade ved en hver tradition eller årstidsfest. Det er i dag endnu vigtigere end tidligere, at børnene mærker ro/nærvær, oplever glæde/forventning ved gentagelse og genkendelse, da den verden de vokser op i, er præget af uro, fortravlet hverdag med mange fritidstilbud og megen stress.

Det betyder i Kastaniehuset:

At børnene i deres hverdag skal møde voksne som både i kraft af deres personlighed og indsigt, besidder evnen til at videregive oplevelser om blandt andet vores kulturarv.

At de fleste traditioner og årstidsfester holdes i fællesskab, såvel forberedelse som selve aktiviteten.

At nogle  af festerne og traditioner deltager forældre, søskende  og bedsteforældre.

At vi afholder:

Fastelavn

Ringer foråret frem

Påske

Majfest

Bedsteforældredag

Blomsterdag

Børnehavens fødselsdag

Sommerfest

Sct. Hans fest

Høstfest

Lanternefest

Jul

Visioner indenfor traditioner og årstidsfester:

Vi vil gerne fortsætte med at øge vores traditioner og årstidsfester. Vi påtænker næste tradition skal være en kunstcafe, med fernisering og salg af de udstillede ting.  

Vi håber på at udbrede kendskabet til vores pædagogiske arbejde ved at gøre ”tilskuerbredden” større.

Vi vil stadig producere sange til hver tradition.

Til stadighed udvikle de eksisterende traditioner og årstidsfester så de følger med tiden.