Kastaniehuset
 

SMTTEMODEL MAJFEST

Smttemodel Majfest

Sammenhæng

Majfesten er en helt ny tradition og derfor skal struktur, rammer og organisering først nu afprøves.

Vi afholder majfest for at fejre forårets komme og det er en rigtig glædesfest. Der hejses to majstænger, som vuggestue- og børnehavebørn danser en smuk flettedans om, så de mange farver silkebånd flettes om stangen.

Til forskel fra mange af de andre traditioner så foregår børnenes forberedelser på stuen i mindre fællesskaber.

Der hvor der er noget til fælles med mange andre traditioner er at vi nyder en sommer is sammen og børnene stifter bekendtskab med vores traditionssang om majfest.

 

Mål

At se der finder læring sted lige fra vuggestuebarnet til det ældste børnehavebarn.

Vi vil se læringen afspejles i den frie leg

Engagerede og motiverede voksne

Vi ønsker at synliggøre denne nye tradition

At børnene mærker på deres krop at foråret er på vej.

At børnene mærker et fællesskab om en given aktivitet.

Vi har alle en følelse af at have haft en festlig dag.

Tegn

Hvilken læring har fundet sted og hvor har vi set det

 har barnet lært farverne?

 har tilegnet sig nye kompetencer?

 osv

Personalet vejleder børn til såvel det forberedende som til selve festen.

Børnene smiler, viser glæde og er deltagende.

Børnene fortæller deres forældre om majfesten.

Vi finder os selv på kommunens face book.

Børnene finder bøgegrene

Børnene synger den nye maj sang.

De store børn hjælper de små vuggestuebørn.

De bruger de lyse farver når de laver deres hovedbeklædning.

Alle voksne er aktive deltagende.

Tiltag

Få forenklet de forberedende praktiske ting i forbindelse med majstængerne, så det personalemæssigt er så enkelt som muligt

Stuerne sørger for at alle børn får lavet kranse af hvidt karton med små krussedulleblomster af silkepapir.

Personalet forbereder børnene og øver vores nye maj sang. Bruger fokusordene i samtale med børnene..

Evaluering

På p. møde i juni 2015 ved Tanja ud fra følgende evalueringsmodel.

Tilbageblik, handlinger, udviklingspunkter, hvad har virket, refleksioner og konklusion.

Konklusion

Refleksioner

Tilbageblik

Læringsmiljøer

Hvad har virket

Handlinger

Udviklings punkter

Tilbageblik

Der var stor hjælp fra de store børn til de mindre.

Vi så glade børn og voksne.

Godt fællesskab

Skovturen, hvor der blev samlet grene meget lærerig, og godt at det foregik i en mindre gruppe.

Handlinger

Stort arbejde første gang med at lave majstang, indkøb m.m.

Båndene viklede sig ind foroven

Startede for sent

Alle børn deltog

Udviklingspunkter

Grenene skal hentes dagen før i mindre grupper.

En fælles afslutning på traditionen

At det er ok, at nogle vælger at kigge på (specielt de små vuggestuebørn)

Bedre fordeling af børn og voksne

Pynte op i vindfanget

Hvad har virket?

At det blev en festlig dag

Børn og voksne meget engagerede

Børnene har vist forældrene majstangen

Alle kendte vores nye majsang

Refleksioner

Ispinden skal være afslutning på majfest

Konklusion

Alt vil blive nemmere næste gang, da mange af forberedelserne er på plads.

Vi starter kl.9.30

Vi går i en mindre gruppe i skoven og henter grene

Den der er ansvarlig for traditionen er også ansvarlig for at pynte op i vindfanget.

Vi slutter traditionen med en ispind.

Bilag
Smttemodel majfest