Kastaniehuset
 

SMTTEMODEL BLOMSTERDAG

Smttemodel Blomsterdag, fødselsdag og bedsteforældredag

Sammenhæng

En af de ældste traditioner, som Kastaniehuset har fejret siden børnehaven startede. Den opstod fordi børnehaven havde fødselsdag den 1. juni og børnene medbragte så en blomst som gave og samtidig symboliserede alle de farverige planter at sommeren var kommet.

Børnene blev samlet ved fodboldbanen med hver deres blomst og mens vi sang blomsterdagssangen fik børnene hjælp til at plante deres blomst. Festen sluttede med en fødselsdagsgave, fødselsdagssang og is til alle.

En fest som vi godt kunne tænke os, at børnene tilbragte sammen med deres bedsteforældre. Bedsteforældrene deltog i vores tradition til Sct. Hans, men her oplevede vi at bedsteforældrene mere var gæster og tilskuere til traditionen.

Vi havde fornøjelsen af at se glæden ved de ældre, da vi i samarbejde på tværs, havde beboere fra plejehjemmet med til denne tradition.

Mål

At bedsteforældrene deltager aktivt sammen med deres barnebarn når der plantes, og der finder læring sted i deres indbyrdes samtale om blomsterne.

Barn og bedsteforældre får et fælles projekt så der både samtales derhjemme og i Kastaniehuset om blomsterdag, og der bygges bro mellem daginstitution og børnenes bedsteforældre.

At udvikle dette samarbejde løbende, så bedsteforældre får lyst til at komme i Kastaniehuset, hvor vi kan bruge hinandens kompetencer til gavn for børnene.

At børnene glædes ved at se deres legeplads blive forvandlet til en sanseoplevelse.

Børnene lærer at andre får gavn af deres gave til fællesskabet

De "lærer" at når man sår frø der er plantet til påske, og de passes så kan der høstes.

Tegn

Der duftes til blomster og krydderurter

Børnene tager vandkander og vander blomsterne

Børnene viser hinanden og forældrene "deres" blomster

Vi ser bedsteforældre på mange af årets andre dage

Børnene er stolte over deres bidrag

Tiltag

Fra 2016 inviteres bedsteforældre til blomsterdag og fødselsdag om formiddagen. Såvel barn som bedsteforældre medbringer en blomst, krydderurt eller lignende. Vi samles som vanligt ved fodboldbanen og synger blomsterdagssangen. Så plantes der.

Vi slutter med kaffe, småkager og is og børneunderholdning.

Fokusord: flag, blomster, fødselsdag, bedsteforældre og vandkande. Som dokumentation billeder på eventyrtræerne i køkkenet.

Evaluering

Hvad har været en succes?

At se børnenes og bedsteforældrenes glade ansigter i samarbejdet om at plante deres blomster. Det osede af hygge og aktivitet under såvel plantning, sang som leg. Der var et meget stort fremmøde, og der blev givet mange positive tilbagemeldinger. Det at skulle noget sammen gav megen snak imellem barn og bedsteforældre om de medbragte planter. Vi har nu en flot pyntet legeplads med masser af sanseoplevelser.

En overskuelig tradition, selv om det er tre traditioner der slås sammen. Det at traktementet var uden spisning gjorde det mere enkelt. Der var også tid til at børnene kunne vise deres bedsteforældre Kastaniehuset.

Hvor ser i kommende udfordringer?

Fremtidigt skal der bruges mikrofon og musik, hvor børnene synger for deres bedsteforældre, og så vi kan præsentere personalet. Enkelte bedsteforældre gav udtryk for at det skulle flyttes til eftermiddag. Is og kaffe serveres samtidig.

Flere borde med saft og kaffe. Bedre orientering om hvad der skal foregå evt. ved en indbydelse adresseret til bedsteforældrene. Vi skal opfordre til at forældre læser om blomsterdagen på hjemmesiden. Starte med en sang. Nødplan ved regnvejr. Udskiftning af krukker til beplantning og vandkander og skovle lægges frem.

Hvilken læring fik børnene med sig?

Fin læring fra bedsteforældrene om de medbragte planter, krydderurter eller blomster. Såvel farver som udseende, hvad der kunne spises og ikke mindst ikke spises, og pasningen af det plantede. Børnene blev gode til at plante, og der var meget nærvær til stede imellem dem. Legepladsen er nu fuld af sanseoplevelser.

At vise bedsteforældrene hvor tingene er og vise huset frem – fungere som værter. Samtidig skulle børnene fungere sammen med mange andre, og vi så børnene bede om hjælp når det blev for uoverskueligt. De fik også en oplevelse af hvem kammeratens bedsteforældre var. Der blev skabt en samhørighed om plantningen af blomsterne. Børnene er stolte ved at vise deres forældre hvad de i fællesskab har plantet.

Har I gjort Jer andre tanker i forhold til traditionen?

Super god dag, hvor vi oplevede forholdet mellem barn og bedsteforældre. Mange gode tilbagemeldinger. At krydderurterne plantes, hvor vi ønsker det ved, at der er placeret voksne på disse steder. Bedsteforældrene skal fremover inviteres til blomsterdag, da det var en succes. De har et stort kendskab til blomsterne, hvilket gav børnene noget godt.

Kunne der komme andre tiltag?

Kunne slutte med en picnic, som bedsteforældrene medbragte.

Underholdning (musik) måske også fra bedsteforældre

Hvert år sende sedler rundt til bedsteforældrene om hvad de kan byde ind med

Spise madpakker med børnene

Hvor og hvordan kunne I forestille Jer bedsteforældrene blev inddraget?

I andre traditioner

Kunne komme før og gøre klar (kaffe, jord i potter, småkager med mere.

Bage, sy, snedkerere musik , maddage, fortællinger, udsmykning med mere

Forældrekaffe laves til bedsteforældrekaffe, hvor de ser til blomsterne

Bilag