Kastaniehuset
 

SMTTEMODEL FESTELAVN

SMTTEMODEL Fastelavn

Sammenhæng:

Fastelavn er den første tradition i Kastaniehuset, og den er baseret på forskellige værksteder, hvor der fremstilles forskellig pynt, som bruges til fastelavnsris, samt en fastelavnsfest, hvor der slås katten af tønden og leges og synges sanglege.

Vi laver en ny struktur for traditionen for at skabe større engagement blandt børn og voksne, og ændrer på forløbet så der samtidig skabes bedre mulighed for læring hos børnene.

Det er vigtigt for personalet, at kunne bidrage med det, der er deres kompetencer, såsom den kreative, den musiske og evnen til at kunne skelne mellem hvert barns muligheder for at deltage i fællesskabet.

Vi ser fastelavn som en god mulighed for at komme rundt om læreplanens 6 temaer.

Mål:

Børnene viser lyst til at deltage i de aktiviteter der foregår.

Alle inddrages i aktiviteterne for at være en del af fællesskabet.

Det er et mål at have glade børn som har en god oplevelse.

Udvikling af de sociale kompetencer i forhold til selve fastelavnsfesten, hvor børnene lærer at vente på deres tur, at nogen andre kan vinde og at andre får opmærksomhed.

Vi ønsker at have fokus på fællesskaberne i de små grupper, og samspillet mellem børnene når de sidder og snakker.

Børnene inspireres af de forskellige metoder, der bruges i forbindelse med værkstederne.

At have engagerede voksne, der kan motivere børnene, hvorved der skabes læring.

Børnene opnår kendskab til hvilke sange der hører til traditionen og lærer at genkende dem, så de kan synge med.

Tegn:

Børnene er interesserede og deltager aktivt.

Børnene har taget ved lære når de i andre sammenhæng skal vente på tur.

Glæde i børnenes øjne når de møder udklædte til festen.

Børnene nyder at vise sig frem.

Se at børnene bliver inkluderet i fællesskabet.

Tiltag:

Både børn og voksne inddeles på tværs af huset. De voksne især efter ønske og kompetence for at skabe det ønskede engagement og læring hos børnene.

For at skabe sammenhæng i traditionen vil vi slutte ugen af med at holde fastelavnsfest om fredagen.

Der tages højde for børnenes udviklingstrin, ved at tilpasse aktiviteterne til alderstrin, så alle får en succes ud af at deltage i aktiviteterne.

Der laves opslag på forældreintra, for at vise forældrene hvad vi skal lave, så de får en mulighed for at forberede deres børn på de kommende aktiviteter i huset.

Vi vælger 5 fokusord, som skal bruges i samtaler med børnene omkring fastelavn.

Vi indkøber 3 tønder til børnehaven, og aldersopdeler børnene

Vi opretter forskellige værksteder, plus at Jan med et par børn besøger værkstederne, hvor de spiller fastelavnssange.

Evaluering af fastelavn 2015:

Værkstederne var for ens, der blev for meget klippe og klistre, og vi burde overveje andre værkstedsaktiviteter. Det kunne være Udklædning og lege

Eventyr

Samba

Det at Jan impulsivt tog et par børn og spillede fastelavnssange på værkstederne var en succes og er også skrevet ind som et nyt tiltag.

Det kunne også overvejes om sammensætningen af børnegrupperne skulle være de samme hver dag, eller om det var mere oplagt at nogen grupper skiftede og andre var permanente.

Der var for mange børn i kælderen til tøndeslagning, hvilket vi allerede har taget højde for i 2016 ved at beslutte at børnene aldersopdeles og inddeles i flere grupper. Der kunne være tøndeslagning på såvel vuggestuen, en af børnehavestuerne og i kælderen.

Der var også forslag fremme om andre måder at afvikle fastelavn. Det kunne være som et tema eller karneval.

Bilag