Kastaniehuset
 

SMTTEMODEL Sct. Hans

Smttemodel Sct. Hans

Sammenhæng

Som børnene så flot viste til vores musical, hvor de samlede en bunke ris kviste til et bål og heksen dukkede op og sagde: "Hvor dejligt at bålet er tændt så vi hekse kan flyve til det årlige møde i Bloksbjerg og drikke af sølvbægre".

Dette er præcis hvad børnene forbinder med Sct. Hans. Der laves heks, som fyres af sted til Bloksbjerg i vores bålhytte. Som til alle andre traditioner og årstidsfester pyntes vores traditionskrans med hekse med mere og vores Sct. Hans sange synges i tiden før og til selve Sct. Hans festen.

Hidtil har vi afholdt bedsteforældredag sammen med Sct. Hans. Denne vil vi nu koble sammen med blomsterdag.

Mål

De børn der har lyst og interesse i at lave heks deltager på eget initiativ sammen med voksne.

Gennem fokusordene får børnene øget deres forståelse for denne tradition.

Børnene nyder det at lave bål, lærer at omgås ild og vi vil gøre brug af dette i løbet af året.

Vi ser gerne at de større børn er med til at videregive traditionen til "nye" børn.

Samhørigheden styrkes ved at alt foregår i et stort fællesskab.

Vi ser et mindre fællesskab opbygget når heksen laves.

Engagerede og motiverede voksne, hvor vi har gjort brug af de eksisterende kompetencer såsom de kreative, musiske og fra naturen .

Tegn

Stolte over deres heks

De store hjælper de mindre

Børnene synger Sct. Hans sangene

Vuggestuebørnene er mere inkluderet end tidligere.

Børnene vil gerne lave bål og vi ser det i legen

Børnene husker selv at der skal være vand ved siden af bålet

Tiltag

En intern fest, da bedsteforældrene indbydes til blomsterdag i stedet.

Vi slutter festen med pop corn

Børnene er mere aktiv deltagende i såvel opbygning af bål, pyntning af krans og det at lave heks.

Fokusord plus billeder såvel på træerne som i MitNyborg

Evaluering

Det var en dejlig afslappende tradition hvor vi var helt os selv. Børnene var mere rolige og atmosfæren hyggelig.

Vi erfarede at mere musik var at foretrække. Børnene igangsatte opbygning af en scene af vores brædder,

som medførte at musikken spillede i baggrunden gjorde at børnene blev omkring bålet.

Så til næste Sct. Hans vil vi også spille mere end Sct. Hans sangene.

Vi fortsætter med at lave pop corn efter bål, da det er forholdsvis nemt.

Det var en god ide at udstille heksen i køkkenet fra morgenstunden, da såvel børn som forældre blev gjort opmærksomme på hvad dagen ville bringe. Der laves en traditionskasse til kælderen.

Bilag