Kastaniehuset
 

SMTTEMODEL SOMMERFEST

Smttemodel - Sommerfest 2015

Sammenhæng:

I Kastaniehuset er det en tilbagevendende tradition, at vi holder sommerfest i juni for børn, forældre, søskende og personale, det er den tradition, hvor der er flest familier der deltager og alle fra personalet er også med. Det er en af de traditioner, som forældreforeningen arrangere, og hvor vi som personale har ansvaret for kastaniebandens og mellemgruppen, der hver især viser hvad de har arbejdet med i årets løb. Kastaniebanden optræder og får afgangsdiplomer og kasketter og mellemgruppen er kommet på de sidste par år, hvor der er eksperimenteret med formen for deres medvirken, idet at nogen af børnene også stopper i Kastaniehuset og skal videre i Friskolens børnehave. Ud over kastaniebanden og mellemgruppen, er personalets opgave til sommerfesten at få talt med forældre, som en del i at opbygge et godt forældresamarbejde.

Mål:

At sommerfesten forbliver en tradition, hvor alle har lyst til at deltage og vi får en fælles oplevelse.

At personalet får talt med mange forskellige forældre, så det opbygger samarbejdet og danner grundlag for et videre, godt samarbejde.

At der skabes relationer forældrene imellem, så det kommer børnene til gode.

At inddrage forældrene i traditionerne og praktiske gøremål gennem forældreforeningen.

Også i denne tradition at vise, at vores musik er en bærende del af livet i Kastaniehuset.

At der er interesse for at se kastaniebandens optræden og mellemgruppens udstilling.

Tegn:

Der er interesse blandt forældre til at deltage i forældreforeningen og være med i planlægningen.

At alle møder glade og forventningsfulde op, og at vi i tiden efter festen får positive tilbagemeldinger fra forældre og børn.

Personalet sidder blandt forældrene både når vi spiser og når der snakkes bagefter.

Vi ser at børn og forældre mødes i fritiden og flere forskellige børn begynder at tage med hinanden hjem efter børnehave eller i weekender.

Forældrene melder sig til at tage del i forældreforeningens arbejde eller til andre gøremål og opgaver der er brug for i Kastaniehuset.

Nye forældre giver udtryk for at de føler sig velkomne, og har lyst til at deltage i andre arrangementer.

Kastaniehuset optræder med bevægelse og musik til sommerfesten og der er interesse for at se det blandt både andre børn og voksne.

Forældrene får kendskab til flere af de sange vi spiller i Kastaniehuset.

Mange går ind og ser mellemgruppens udstilling og spørger interesseret ind til det.

Forældrene skriver sig på de opgaver der dellegeres ud.

Børnene er forventningsfulde og taler også efterfølgende om sommerfesten.

Tiltag:

Kastaniebanden optræder på scenen, og alle andre børn opfordres til at sidde foran for at kigge på.

Jan og Helle spiller, så forældrene hører nogle af de sange vi spiller i hverdagen og børnene får mulighed for at komme op på scenen og synge, der vil også være en kasse med rytmeinstrumenter som de kan få lov at spille på.

Mellemgruppen udstiller deres tegninger og malerier om venskaber.

Alle fra personalet sidder blandt forældrene når vi spiser og taler sammen, og vi gemmer nogle ekstra stole, så det er muligt at fordele os ved forskellige borde. Ingen fra personalet sidder ved samme bord, da vi skal tale med så mange forældre som muligt.

Ved dårligt vejr opviser kastaniebanden i kælderen for deres forældre og søskende, som bagefter drikker en kop kaffe sammen.

Evaluering:

Sommerfesten er som altid et populært arrangement. Vi oplever stort fremmøde i de arrangementer hvor hele familien kan deltage. Det gav en fordel at vi som personale havde valgt at blande os mere blandt forældre. De nye forældre følte sig mere velkommen.

Stemningen var i top og god opbakning til Kastaniebandens optræden.

Ved arrangement ens afslutning var det en ren fryd at se hvor hjælpsomme forældrene var. Der var ryddet op efter små 200 mennesker på en halv time.

Rent praktisk skal vi have flere borde/stole og flere grillpassere.

Vi kan overveje at der skal ske lidt nytænkning ved Kastaniebandens optræden, hvilket vi tager op til næste års sommerfest.

Bilag