Kastaniehuset
 

SMTTEMODEL PÅSKE

SMTTEMODEL - PÅSKE

 

SAMMENHÆNG

I forbindelse med traditionen, påske, samles vi og synger påskesange, derefter arbejdes i værksteder på tværs af huset, så kendskabet til alle bliver større og nye fællesskaber opstår.

Børnene forholdes til påsken igennem vores daglige snak, vores værksteder, og de tegn vi sætter i huset. Dette er fokusord op til en højtid, forårets komme, gækkebreve der klippes og sendes, traditionskransen der udsmykkes, harer og kyllinger, og ikke mindst vores påskeeventyr, der fortælles til vores påskefrokost. Der vil blive leget påskelege i optakten til påskefrokosten.

Der arbejdes med forskellige materialer, hvilket kræver at materialer er bestilt og på plads, når værkstederne starter.

MÅL

At introducere børnene for påske. Vi vil have fokusord der relaterer til påsken.

Vi ønsker at give børnene en forståelse for forårets komme ved at så karse, og andre frø der vil blive brugt på vores legeplads. Harer og kyllinger skal børnene være med til at lave og bygge reder til, da de også er en del af foråret. Det at børnene mærker at en ny årstid er på vej er med at give børnene en læring om årets rytme.

Gennem vores påskesange og -lege vil børnene lære nye sange, men også opnå genkendelse fra tidligere år. En genkendelse som vi gerne ser videregivet til "nye" børn.

TEGN

Børnene synes det er spændene at deltage i aktiviteterne, og vil ønske mere viden om påsken.

Børnene hjælper hinanden med aktiviteterne og søger yderligere hjælp ved de voksne.

Børnene synger påskens sange impulsivt i dagligdagen.

Vores fokusord vil blive en del at den daglige snak.

Børnenes aktiviteter i dagligdagen vil vise deres viden om påsken.

Træerne fra vores musical i køkkenet vil blive set på og snakket om.

TILTAG

Børnene og personalet skal være i den samme gruppe i hele værkstedsperioden, bl. a. for at opbygge kendskab til hinanden og for at kunne arbejde videre fra foregående dag, hvilket skal give et sammenhæng i værksteder, ex rede - æg - osv.

Fokusord vil blive illustreret med bogstaver, billeder og tegninger på vores træer i køkkenet.

Værkstederne vil tage hensyn til børnenes forskellige udviklingsniveauer, og personalet vil blive fordelt i forhold til behov.

Det er vigtigt at personalet er godt forberedt til værkstederne, så alt er parat til at gå i gang med.

Vi vil slutte påskeforberedelserne af med en påskefrokost. Her vil maden relateres til påsken.

EVALUERING

En fordel at børnene var samme sted alle tre dage. Den læring der fandt sted var at børnene under forløbet oplevede naturens gang "fra rede til æg til kylling". Børnene var gode til at vente på deres tur og de "store" børn var meget hjælpsomme. I en gruppe var vuggestuebørnene ikke meget deltagende og i andre var de meget stolte og med i processen. Dette skyldes selve aktiviteten. Grundet personalemangel blev udeværkstedet droppet, og da der var børn der ikke havde lyst til at klippe, er det ikke den prioritering der skal finde sted fremadrettet. Antallet af aktiviteter var passende.

Det skal huskes at hænge fokusord og dokumentation på træerne gerne mere inspirerende..Man kunne f.eks. hænge gækkebrevene op.

Der ønskes til næste påske at indkøbe: Kyllingeben og tusser.