Kastaniehuset
 

SMTTEMODEL FÆLLESTUR

SMTTEMODEL - FÆLLESTUR

 

SAMMENHÆNG

Hvert år i maj tager hele Kastaniehuset på en Fællestur. Turen går til en af personalet udvalgt legeplads. Vi lejer busser, og vi er afsted fra formiddag til midt eftermiddag. Når vi ankommer finder vi en plads til alt det grej, vi har med nemlig tasker, madpakker osv. Så leger vi et par timer og udforsker det nye område. Vi spiser sammen alle sammen enten ved bord bænkesæt el tæpper på jorden. Herefter leger vi lidt igen, så pakker vi sammen og busserne kører os igen hjem til Kastaniehuset.

 

MÅL

Målet er at børn og voksne på tværs af huset får et bedre kendskab til hinanden.

At børnene lærer at passe på naturen ex ved at rydde op efter sig selv.

At børnene bliver præsenteret for det nye område/legeplads.

At børnene tør udforske ikke bare nye omgivelser men også deres egen kunnen.

At børnene bliver mødt af nye fysiske udfordringer ex skrænter de kan klatre på.

At børnene forstår kollektive beskeder.

At vi snakker om turen, glæder os sammen over vi skal af sted, at vi pakker osv. Forventningens glæde.

At få en fælles oplevelse af at komme ud til noget nyt.

 

TEGN

At de store børn hjælper de små.

Børnene skaber nye legerelationer.

Børnene søger voksne der ikke nødvendigvis er voksne fra egen stue.

At børnene tør udforske den nye legeplads.

At børnene samler deres madpakkepapir op og smider det i skraldespanden.

At børnene er opmærksomme på de fælles beskeder der gives.

 

TILTAG

Fokusord.

 

EVALUERING

Hvordan søger børnene de voksne, når de har brug for hjælp?

 Går til den voksen der står tættest på. De fleste børn gik til alle voksne, men nogle søgte stuens egne voksne. Ift oprydning opsøgte børnene ikke selv skraldespanden fx, de var lidt "hjælpeløse".

Ift at være selvhjulpne stiller de sig op og beder om hjælp.

 

Hjælper børnene hinanden?

Ved det praktiske hjalp de ikke hinanden, faktisk mindre end hidtil. Nogle steder på legepladsen ex ved labyrinten var børnene gode til at hjælpe de små. Ved toget hjalp de hinanden. Ved trampolinen oplevede vi ikke hjælpsomhed. I den lille trampolin passede de store på de små. Nede ved toget var der børn der hjalp hinanden over vejen, og de gav plads til hinanden i toget. 

 

Skaber børnene nye legerelationer? Legerelationerne var de samme som herhjemme. Ingen børn var udenfor fællesskabet. Ingen børn lukkede andre ude.

 

Hvordan har busturen/fællesturen præget børnene efterfølgende?

Børnene kigger, snakker om bussen efterfølgende. De store har snakket om at de har været på tur, snakket om campingpladsen. De yngste  har snakket om toget. Børnene var forventningsfulde og har efterfølgende snakket om busturen.