Kastaniehuset
 

SMTTEMODEL LANTERNEFEST

SMTTEMODEL LANTERNEFEST

Sammenhæng:

Lanternefesten markerer, at vi går den mørke tid i møde.

 Som vi synger i vores Lanternesang  ”Den lyse tid er forbi, så vi må tænde lys og ta´det kolde gys”.

Børnene laver stuevis lanterner som dekoreres og alle går i skoven for at finde pinde til håndtag, der laves græskarlygter og hvis vi mangler, lysglas. Samtidig øves der flittigt på vores 3 Lanternesange som skal synges til Lanternefesten.

Personalet kontakter nogle bedsteforældre og beder dem bage sol, måne og stjerne småkager til lanternefesten.

På selve festdagen, går alle hjem og kommer igen til et Kastaniehus og legeplads som er oplyst med levende lys og græskarlygter. Børnene går på stuerne,- forældre og søskende på legepladsen. Stemningen er dejlig, når vi sammen går i mørket og lyser med de hjemmelavede lanterner.

Vuggestuen starter med at komme syngende ud med deres lanterner og forældre, herefter kommer Sommerfuglene og Guldsmedene ud og forældre og søskende slutter sig til. Alle går rundt på legepladsen og synger Lanternesangene. Vi samles ved sandkassen og synger i kor. Er vi heldige kommer Lanternemanden og deler sol, måne og stjerne småkager ud. Herefter stiller personalet, med lanterner, op ved lågen og synger alle hjem.

 

Mål:

På linje med vores andre traditioner og årstidsfester, ønsker vi at børnene får en fornemmelse af årets rytme, og oplever årstidernes skift i naturen.

Efter høst kommer lanternefesten, børnene vil huske sangene og de ældste vil være rolle modeller for de yngste børn. Lanternefesten vil være en fælles oplevelse for børn og forældre, den vil give ”stof” til samtale sammen med vores fokusord. Børnene udfolder sig kreativt når lanterne bliver lavet og det er finmotorisk udviklende at klippe, lime, male o.s.v. samtidig er børnene stolte af deres færdige lanterne.

 

Tegn:

Børnene har en bevidsthed om at årstiderne skifter og bemærker det i dagligdagen.

Børnene forholder sig til ”historien” om lanternefesten og lanternemanden og evt. genfortæller for forældrene.

At børnene selv laver og dekorerer sin egen lanterne, selvom det er lidt svært, og er stolte af den.

At børnene går og synger/ nynner lanternesangene.

At børnene deltager i optoget sammen med forældrene, og bemærker det efterfølgende.

Børnene deltager i fællesskabet om at lave nogle flotte græskarlygter og kan udpege for forældrene, hvilke de har været med til at lave og evt. sammen med hvem.

At børnene er glade og forventningsfulde.

 

 

Tiltag:

Fokusordene sættes på årstidstræerne og illustreres.

LANTERNE  -  LYS -  GRÆSKARLYGTE – SOL – MÅNE – STJERNE.

Der udarbejdes tegn til tale fagter til lanternesangen.

Bedsteforældrene bager sol, måne, stjerne småkager.

 

 

Evaluering:

Mål og tegn er generelt opfyldt. Børnene er bevidste og giver udtryk for, at vi har Lanternefesten, fordi vi går den mørke tid i møde. De deltager aktivt i forberedelserne og øver sangene.

Efter traditionen har vi oplevet at bh. Børnene bruger ”fokusordene” og at de synger sangene. Vuggestuebørnene viser genkendelse ved sangene og har taget dem med i deres passive sprog. Derfor fortsætter vi med de samme fokusord fremadrettet.

Forældrene har givet udtryk for, at det er et  godt tidspunkt på dagen at traditionen afholdes på og at varigheden er passende. Der er ytret ønske om at de gerne vil have lanterne ”med lys i” med hjem.

Til næste år vil vi igen bede bedsteforældre bage sol-måne-stjernesmåkager. Vi skal dog være ude i bedre tid, så der er flere om det.

Lanternemanden skal være bevidst om at råbe højt, så alle kan høre ham, alternativt måske bruge microfon.